ICDI-SNA

Proiecte de cercetare in derulare:

  • Graphene4life - Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu

  • ERANET-LAC-EFCP

  • UBB-TeMATIC-Art - Parteneriat pentru transferul de tehnologii inovative si materiale avansate in domeniul artelor vizuale (productie, conservare, restaurare) *cod MySMIS 105765