ICDI-SNA

Proiecte de cercetare in derulare:

  • RECELL4SAFE - Nanocompozite pe baza de celuloză reciclată și nanohorn-uri de carbon pentru materiale de construcții cu rezistentă imbunătățită la acțiunea focului

  • Graphene4life - Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu

  • ERANET-LAC-EFCP

  • UBB-TeMATIC-Art - Parteneriat pentru transferul de tehnologii inovative și materiale avansate in domeniul artelor vizuale (producție, conservare, restaurare) *cod MySMIS 105765